Fogningsbruk

Vi är specialister på fogningsbruk och expanderbruk anpassade för bland annat avancerade fogningar som kräver lättpumpade, krympfria material med hög hållfasthet. Bemix fogningsbruk är tixotropa och lämpar sig för lagning av konstruktioner med anläggningscement samt fogning mellan stenblock av natursten eller mellan betongelement utan formsättning.