Plastsäck

Bemix P3, F4, Elementfogbruk och lagningsbruk R50 finns nu i plastsäck istället för den traditionella blandsäcken av papper och plast. Bemix har satsat på att investera i slitstarka, fuktsäkra och 100 procent återvinningsbara plastsäckar och satsningen görs för att erbjuda våra kunder ett mer hållbart alternativ till den traditionella säcken av blandat material. Under 2021 kommer flera produkter att lanseras i den nya förpackningen. 

Plastsäcken är slitstark, vilket underlättar hantering och transport. Den tål väta, vilket minskar mängden produkt som till följd av exempelvis regn tvingas kasseras. Det underlättar även på byggarbetsplatsen, på våra fabriker och under transport, då säckarna inte behöver täckas. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Även detta minskar mängden produkt som behöver slängas. ­­

Säcken är mer klimatsmart då den utöver att vara 100 procent återvinningsbar består av minst 50 procent återvunnen plast. På säcken hittar man också vår miljösymbol föreställande ett vindkraftverk då Finjakoncernen är självförsörjande på grön el. Vår plastsäck består av 100 procent återvinningsbar polyeten och det sammanlagda koldioxidutsläppet för en plastsäck är ungefär hälften, jämfört med en traditionell blandsäck*. Utöver de direkt positiva egenskaperna plastsäcken bidrar med, både vid tillverkning och återvinning i jämförelse med traditionella säckar, finns fler vinster i ett användar- och miljöperspektiv.

Dessa faktorer sammantaget minskar både mängden produkt som behöver tillverkas för att täcka upp för bortfallet och även antalet körda mil då transporterna till följd av detta blir färre. Kort sagt är bytet till plastsäck ett naturligt steg på vår resa och i vår strävan för att skapa en grönare slutprodukt och ett mer hållbart byggande.

*Study Lafarae – extract from ecological efficiency analyses of BASF SE; Plastic packaging compared with paper bags construction industry

Se gärna våra filmer om de nya plastsäckarna