Avvikelseanmälan

Bemix Torrbruk

  Företag

  Kontaktperson

  E-postadress

  Telefon

  Projektnamn

  Ordernummer/Fakturanummer

  Projektadress

  Produktnamn

  Produktens tillverkningsdatum

  Stämplat på förpackningen.

  Produktens tillverkningstid

  Stämplat på förpackningen.

  Finns obruten förpackning kvar på arbetsplatsen?

  För provning behövs minst 10 kg torrbruk.

  Datum när problemet upptäcktes

  Ansvarig säljare

  Beskrivning av avvikande egenskaper

  Kompletterande bilder till din avvikelseanmälan?

  Eventuella bilder skickas separat via e-port till produktkvalitet@bemix.se.
  Ange vilket projekt bilderna avser "projektmärkning" i e-postmeddelandet.