Fogning

Fogning vid natursten

Bemix High Tech 310 är ett tixotropt bruk som lämpar sig till fogning samt lagning av konstruktioner med anläggningscement och fogas mellan stenblock av natursten. Det injekteras och fogas enklast med pump, vilket gör att arbetet går mycket fortare. Det fungerar givetvis utan pump också.

Fogning av natursten

Fogning vid betongprefabmontage

Bemix F4 pumpas i tixotrop konsistens med pump och fogas mellan betongelement utan formsättning. Detta arbetssätt är betydligt snabbare än konventionella metoder med formsättning eller spackling före fyllning. Vid fogning i minusgrader används Bemix F4 FF, som innehåller köldtillsats.

Fogning av betongelement

Behöver du hjälp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Behöver du hjälp? Välkommen att kontakta oss!