Hållbarhet

Bemix arbetar långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor, dels för att kontinuerligt minska miljöpåverkan, dels för att producera produkter med hög kvalitet.

Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö och framtid är för oss en självklarhet. Bemix arbetar ständigt med förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Samarbete med leverantörer och kunder utgör en viktig del i detta arbete.

Bemix miljömål

  • Vi ska optimera vår miljöpåverkan vid transporter genom samarbete med transportörer med miljöfokus, god planering av våra lagerflyttar och interna transporter samt digitalisering.
  • Vi ska med stöd av tillsatta interna resurser öka vårt fokus på energieffektivisering.

Certifikat

Nedan hittar du aktuella certifikat för Bemix.
Iso 14001.pdf