Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer för maskiner

För att underlätta för dig som använder våra maskiner har vi låtit producera ett antal instruktionsfilmer.

Filmerna inkluderar de viktigaste momenten vid hantering av maskinen, nämligen hur den startas, används, stängs av samt rengörs. Den innehåller även säkerhetsfunktioner samt en kort demonstration av hur en felsökning av maskinen kan utföras.

Blandarpump S 36

Pump S30 HD40

Planblandare Rojo 80

Planblandare Rojo 80 med dammreducerande lock