F4

Information

Bemix F4 är ett tixotropt expanderande pumpbart fogbruk. Används vid fogning av betongelement och granitblock. Är med sin tixotropa konsistens förstahandsvalet vid vertikala fogar. Appliceras enkelt med pumputrusning eller för hand. Även lämplig för horisontella fogar och andra typer av gjutfogar.

F4 finns nu i ny smart plastsäck. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Läs mer om de nya plastsäckarna här.

Produktdata

Artikelnummer

1100200

1100340

Vikt

25 kg á 40 säckar/pall

1000 kg

Produktkategori

Expanderbruk

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Pumpbart Fogning, Pumpbart

Bearbetningsbar minuter

   

Tryckhållfasthet

40 MPa 40 MPa

Skikttjocklek

5-50 mm 5-50 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg torrbruk

4,0 liter 4,0 liter

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

   

Vattentät

Ja Ja

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

Utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa. Vid minusgrader används Bemix F4 FF.

Användningsråd:

Bruket appliceras manuellt och packas noggrant eller pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in.