High Tech 310

Information

Bemix High Tech 310 är ett pumpbart tixotropt bruk med expansion. Används främst vid fogning där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas och vid förankring av järn i vertikala ytor. Bemix High Tech 310 är lätt att applicera för hand eller med anpassad pumputrustning. Används till fogning av exempelvis betongelement och natursten där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas. För montering av bultar och järn i både horisontella och vertikala hål. Också lämplig för mindre gjutningar med höga krav och uppfyllningar där form inte kan användas.

Produktdata

Artikelnummer

1100420

Vikt

25 kg á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Förankring

Bearbetningsbar

20 minuter

Tryckhållfasthet

70 MPa

Skikttjocklek vid fogning

Oarmerat 5-40 mm

Skikttjocklek vid övriga applikationer

Oarmerat 5-20 mm

Åtgång 

2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

3,75 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter

Vattentät

Ja

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

Blanda inte för hand. Lämpligast är en planblandare typ Rojo 80. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter. Vid fogning under 5 °C används Bemix High Tech 310 FF.

Användningsråd:

Bruket appliceras manuellt och packas noggrant eller pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Armering:

Fogar över 20 mm skikttjocklek behöver armeras med föreskrivet täcktskikt.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in.

Förankring:

Arbetet ska utföras enligt EN 1504-10 och ytstrukturen och renheten för ytor i förankringshål och skåror ska överensstämma med 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.5 och ska vara lämplig för förankringsmaterialet. Borrning utförs vinkelrätt mot ytan, gäller även vertikala ytor. Borrhålet ska ha en diameter av ingjutningsgodsets plus 10 mm och borren som används ska uppfylla kraven enligt 1504-10 samt EN 1881 och skapa en ytråhet av betongunderlaget. När borrningen av ett hål är utförd renblåses hålet med tryckluft och tillsluts noggrant med lämplig plugg innan borrning av nästa hål påbörjas. Minst ett dygn före montering fylls borrhålet med vatten. Omedelbart före montage renblåses hålet med tryckluft. Fritt vatten får inte finnas i hålet före montering. Efter denna renblåsning måste montaget ske omedelbart. Ingjutningsgodset skall vara rengjort från lös rost, olja och fett samt andra föroreningar.

Montering:

Bruket trycks in i borrhålen med Bemix Betongpump eller manuellt med Bemix Bruksspruta. Ingjutningsgodset trycks därefter försiktigt ner i bruket med en rörelse fram och tillbaka så att luftbubblor pressas ut ur bruket. Hela hålet ska vara fyllt med bruk efter ingjutningsgodset monterats. Ingjutningsgodet fixeras med mall eller dylikt. Det får inte kilas fast.

Efterhärdning:

När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma och skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Fixering kan monteras bort dagen efter gjutning.