Transporter

Närproducerat och optimerade samtransporter

På Bemix vill vi underlätta för våra kunder och samtidigt värna om miljön. Vi arbetar för att minska transporter genom tillverkning nära våra kunder. Vi möjliggör ökad fyllnadsgrad vid transporter tack vare samlastning av både bruk och maskiner och ställer miljökrav på våra leverantörer (som tex miljöklass på bilar, typ av bränsle, säkerhetsregler, utsläppsstatistik). 

Genom implementering av ett nytt fraktavtal ställer vi krav på att alla fordon skall vara Euro VI-klassade. Vår egen bilpark byts successivt ut till i första hand laddhybrider och till elbilar där så är möjligt.