Elementfogbruk Vinter 25 kg

Information

Bemix Elementfogbruk Vinter är ett pumpbart expanderbruk för fogning och undergjutning av prefabricerade betongelement vid minusgrader.

Produktdata

Artikelnummer

1100610

1100620

Vikt

25 kg á säckar/pall

1000 kg

Produktkategori

Expanderbruk

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Pumpbart Fogning, Pumpbart

Bearbetningsbar

20 minuter 20 minuter

Tryckhållfasthet

40 MPa 40 MPa

Skikttjocklek

20-100 mm 20-100 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

3,15 – 3,35 liter 3,15 – 3,35 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter 0,5 liter

Vattentät

Ja Ja

Instruktioner

Användningsråd:

Motgjutningsytorna skall vara rena och fria från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Förvattna minst ett dygn i förväg. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Grova, huggna motgjutningsytor ger bättre vidhäftning. Betongen appliceras manuellt och packas noggrant. Betongen kan även pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Blandning:

Blandning utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och viceversa. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor ska omedelbart efter gjutning behandlas med en tunn, lätt vattendimma som mekaniskt inte får skada bruket. Så snart ytan hårdnat vattnas den omsorgsfullt och täcks in med plast. Håll betongen fuktig minst en vecka efter gjutningstillfället och eftersträva en jämn temperatur över 15 ˚C under härdningstiden. Vid minusgrader: efterbehandling ska inte göras vid gjutning i minusgrader. Vintergjutning: Bruket hårdnar och härdar utan uppvärmning även om brukets
egen temperatur sjunker till långt under 0 °C.