Sten- och bergspräckning

SNIGELDYNAMIT® – Expansivcement för tyst och effektiv spräckning

Ibland kan konventionell sprängteknik inte användas för att ta bort stenbumlingar, bergklackar eller betongfundament, på grund av deras läge. Med SNIGELDYNAMIT® kan du spräcka stenar, berg och betong – ljudlöst, enkelt och försiktigt utan att göra åverkan på omgivningen. Produkten går att använda såväl utom- som inomhus, ovan jord och under vatten, så länge det är plusgrader.

Att spräcka sten, berg och betong med snigeldynamit är enkelt. Det är vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling. Det krävs inte några tillstånd för att köpa eller använda produkten och inte heller några dyra för- eller efterbesiktningar i omkringliggande
byggnader. Spräckningen görs helt enkelt när och var du vill. Allt detta sammantaget ger ett säkert och bra resultat samt en god totalekonomi.

Hur fungerar SNIGELDYNAMIT®?

SNIGELDYNAMIT® är en kalkbaserad produkt som blandas med vatten och expanderar långsamt när blandningen hårdnar. Vid expansionen uppstår ett tryck som överstiger 80 MPa (8000 ton/m²). Det innebär att granit, vars spräckhållfasthet ligger mellan 6–16 MPa, lätt kan spräckas. Det samma gäller för oarmerad betong (3–5 MPa).

Expansionen fortsätter även efter det att sprickor har uppstått i objektet. På så sätt ökar spräckvidden ytterligare, vilket underlättar borttransportering av det spräckta materialet.

Läs mer om Snigeldynamit >>.


Fyll hålet med SNIGELDYNAMIT®

Spräckning med snigeldynamit
Spräckning med SNIGELDYNAMIT®

Behöver du hjälp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Behöver du hjälp? Välkommen att kontakta oss!