Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för lastpallar. Systemet har många fördelar men framförallt medför det billigare, enklare och miljövänligare pallhantering i alla led.

Tack vare retursystemet minskas pallhanteringen på arbetsplatsen och eftersom både hämtning, reparation och återköp inkluderas bidrar det till en effektivare returhantering. Systemet är att betrakta som ett kretslopp där lastpallen följer med i alla steg och slutligen säljs tillbaka. I första skedet köper leverantören Byggpall hel eller halv av systemets utsedda palleverantör, varpå denna samt mellanled fakturerar sin kund.

Till sist säljer slutanvändaren tillbaka pallen till ett fast pris, oavsett kvalitet. Detta gör systemet till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ samtidigt som det bidrar till minskat byggavfall.

Mer information om Retursystem Byggpall

Besök www.byggpall.se för att ta del av mer information.