Conrep SR

Information

Conrep SR är ett pumpbart, högpresterande, tixotropt, krympkompenserat och fiberförstärkt lagningsbruk baserat på anläggningscement. Bruket är avsett för betongreparationer med höga krav så som reparationsklass R4. Det kan med fördel användas för såväl lagningar av vertikala som horisontella betongytor, utan formsättning och i skikttjocklekar 5-50 mm. Kan även användas vid fogning av betongelement och natursten där en tät fog efterfrågas.

Förpackad i ny smart plastsäck. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Läs mer om de nya plastsäckarna här.

Produktdata

Artikelnummer

1100730

Vikt, kg

20 kg á 48 säckar/pall

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Reparation

Materialåtgång

20kg/m2 = 10 mm tjocklek

Minsta skikttjocklek

5 mm

Maximal skikttjocklek

50 mm

Kloridinnehåll

<0,02 % enligt SS-EN 1015-17

Vattenbehov

3 liter / 20kg

Karbonatiseringsmotstånd

<2mm

Bindemedel

Cement CEMI 42,5 N SR3 MH/LA EN 197-1

Ballast

Dmax = 1mm Natursand

Fiberförstärkt

Ja

Vidhäftningsstyrka

3 MPa

Tryckhållfasthet 28 dygn

45 MPa

Exponeringsklasser

XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 enligt SS13703:2015

Reparationsklass

R4 enligt EN 1504-3

Frostbeständighet i fuktig miljö m tösalt

2,5 MPa SS EN 13687-1:2002

Vattentät

 Ja

Kapillär absorption

< 0,3 kg/m2*h0.5)

Vattencementtal (vct)

0,39

Lagring

24 månader

Förpackning

20 kg

Instruktioner

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Conrep SR blandas i minst 5 minuter till en klumpfri massa. Blandningen sker med borrmaskin och visp. Variera vattenhalten efter önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i tekniska data. Temperaturen på underlaget och omgivningen ska vara 5-25 grader C. Bruket appliceras lämpligast med stålspackel eller slev i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. För att minska risken för ytsprickor kan produkten vattenhärdas första 3 dagarna efter applicering. Vid fogning se till att fogar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks och applicera antingen för hand med Bemix brukspruta eller med hjälp av våra elektriska betongpumpar.