Conrep SR

Conrep SR

Information

Conrep SR är ett högpresterande, tixotropt och fiberförstärkt lagningsbruk baserat på anläggningscement som är ett CEM I cement. Bruket är avsett för betongreparationer med höga krav så som reparationsklass R4. Det kan med fördel användas för såväl lagningar av vertikala som horisontella betongytor, utan formsättning och i skikttjocklekar 5-50 mm.

 

Förpackad i ny smart plastsäck. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Läs mer om de nya plastsäckarna här.

Produktdata

Artikelnummer

1100730

Vikt

20 kg

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Reparation

Materialåtgång

20kg/m2 = 10 mm tjocklek

Minsta skikttjocklek

5 mm

Maximal skikttjocklek

50 mm

Kloridinnehåll

<0,02 % enligt SS-EN 1015-17

Vattenbehov

3,0kg/20kg

Karbonatiseringsmotstånd

<2mm

Bindemedel

Cement CEMI 42,5 N SR3 MH/LA EN 197-1

Ballast

Dmax = 1mm Natursand

Fiberförstärkt

Ja

Vidhäftningsstyrka

3 MPa

Tryckhållfasthet 28 dygn

45 MPa

Exponeringsklasser

XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 enligt SS13703:2015

Reparationsklass

R4 enligt 1504

Frostbeständighet i fuktig miljö m tösalt

2,5 MPa SS EN 13687-1:2002

Vattentät

Ja

Kapillär absorption

<0,3kg/m2″h0.5)

Vattencementtal (vct)

0,39

Lagring

24 månader

Förpackning

20 kg

Instruktioner

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Conrep SR blandas i minst 5 minuter till en klumpfri massa. Blandningen sker med borrmaskin och visp. Variera vattenhalten efter önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i tekniska data. Temperaturen på underlaget och omgivningen ska vara 5-25 grader C. Bruket appliceras lämpligast med stålspackel eller slev i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. För att minska risken för ytsprickor kan produkten vattenhärdas första 3 dagarna efter applicering.