Conrep SR

Information

Högpresterande, pumpbart, fiberförstärkt, krympkompenserat och tixotropt reparationsbruk, för lagning av anläggningskonstruktioner. Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av t.ex bropelare, kantbalkar, vattendammar och övriga anläggningskonstruktioner. Kan även användas vid fogning av betongelement och natursten där en tät fog efterfrågas. Uppfyller kraven enligt EN 1504-3, reparationsklass R4.

Förpackad i ny smart plastsäck. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Läs mer om de nya plastsäckarna här.

Produktdata

Artikelnummer

1100730

Vikt, kg

20 kg á 48 säckar/pall

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Reparation

Materialåtgång

20kg/m2 = 10 mm tjocklek

Minsta skikttjocklek

5 mm

Maximal skikttjocklek

50 mm

Kloridinnehåll

<0,02 % enligt SS-EN 1015-17

Vattenbehov

3 liter / 20kg

Karbonatiseringsmotstånd

<2mm

Bindemedel

Cement, Cem II/A-V 42,5 N –NSR MH/LA

Ballast

Dmax = 1mm Natursand

Fiberförstärkt

Ja

Vidhäftningsstyrka

3,9 MPa

Tryckhållfasthet 28 dygn

45 MPa

Exponeringsklasser

XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 enligt SS13703:2015

Reparationsklass

R4 enligt EN 1504-3

Frostbeständighet i fuktig miljö m tösalt

2,5 MPa SS EN 13687-1:2002

Vattentät

 Ja

Krympning (‰)

≤1,2 ‰  enligt SS-EN 1239

Kapillär absorption

< 0,3 kg/m2*h0.5)

Vattencementtal (vct)

0,39

Lagring

24 månader

Förpackning

20 kg

Instruktioner

Förarbete:

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

Conrep SR blandas i minst 5 minuter till en klumpfri massa. Blandningen sker med borrmaskin och visp. Variera vattenhalten efter önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i tekniska data. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa.

Användningsråd:

Bruket appliceras lämligast med stålspackel eller slev i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. Vid fogning se till att fogar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks och applicera antingen för hand med Bemix brukspruta eller med hjälp av våra elektriska betongpumpar.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in.