F4 FF 1000 kg

Information

Bemix F4 FF är ett tixotropt, expanderande och pumpbart fogbruk. Används vid fogning av betongelement och granitblock. Är med sin tixotropa konsistens förstahandsvalet vid vertikala fogar. Appliceras enkelt med pumputrustning eller för hand. Även lämplig för horisontella fogar och andra typer av gjutfogar. Härdar i minusgrader utan uppvärmning.

Produktdata

Artikelnummer

1100300

1101640

Vikt

25 kg

1000 kg

Produktkategori

Expanderbruk

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Gjutning i minusgrader, Pumpbart Fogning, Gjutning i minusgrader, Pumpbart

Bearbetningsbar minuter

   

Tryckhållfasthet

40 MPa 40 MPa

Skikttjocklek

5-50 mm 5-50 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

4,0 liter 4,0 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter 0,5 liter

Vattentät

Ja Ja

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Förvattna inte vid gjutning i minusgrader. Vid köldgrader skall ytan avfrostas, och is och smältvatten avlägsnas.

Blandning:

Utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa.

Användningsråd:

Bruket appliceras manuellt och packas noggrant eller pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Vid lufttemperaturer under 5°C får härdning ske genom kvarsittande form eller täckning utan vattentillskott och kan pågå hela den första veckan. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader.