F4 FF 1000 kg

Information

Bemix F4 FF är ett tixotropt, expanderande och pumpbart fogbruk. Används vid fogning av betongelement och granitblock. Är med sin tixotropa konsistens förstahandsvalet vid vertikala fogar. Appliceras enkelt med pumputrustning eller för hand. Även lämplig för horisontella fogar och andra typer av gjutfogar. Hållfasthetstillväxt ner till –10 °C utan uppvärmning.

Produktdata

Artikelnummer

1100300

1101640

Vikt

25 kg

1000 kg

Produktkategori

Expanderbruk

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Gjutning i minusgrader, Pumpbart Fogning, Gjutning i minusgrader, Pumpbart

Bearbetningsbar minuter

   

Tryckhållfasthet

40 MPa 40 MPa

Skikttjocklek

5-50 mm 5-50 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

4,0 liter 4,0 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter 0,5 liter

Vattentät

Ja Ja

Instruktioner

Blandning:

Utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa.

Användningsråd:

Motgjutningsytorna ska vara rena och fria från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Förvattna minst ett dygn i förväg. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Grova motgjutningsytor ger bättre vidhäftning. Betongen appliceras manuellt och packas noggrant. Betongen kan även pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor ska omedelbart efter gjutning behandlas med en tunn, lätt vattendimma som mekaniskt inte får skada bruket. Så snart ytan hårdnat vattnas den länge och täcks in med plast. Håll betongen fuktig minst en vecka efter gjutningstillfället och eftersträva en jämn temperatur över 15 ˚C under härdningstiden. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader.