High Tech 310 FF

Information

Bemix High Tech 310 FF är lätt att applicera för hand eller med anpassad pumputrustning. Härdar i minusgrader ner till -10 °C. Används till fogning av exempelvis betongelement och natursten där en tät fog med hög hållfasthet efterfrågas. Också lämplig för mindre uppfyllningar där form inte kan användas.

Produktdata

Artikelnummer

1100520

Vikt

25 kg á säckar /pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Gjutning i minusgrader

Bearbetningsbar

20 minuter

Tryckhållfasthet

50 MPa

Skikttjocklek fogning

5-40 mm

Skiktjocklek övriga applikationer

5-20 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

3,75 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter

Vattentät

Ja

Instruktioner

Förarbete:
Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Förvattna inte vid gjutning i minusgrader. Vid köldgrader skall ytan avfrostas, och is och smältvatten avlägsnas.

Blandning:
Blanda inte för hand. Lämpligast är en planblandare typ Rojo 80. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp.. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

Användningsråd:
Bruket appliceras manuellt och packas noggrant eller pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Efterbehandling:
Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Vid lufttemperaturer under 5°C får härdning ske genom kvarsittande form eller täckning utan vattentillskott och kan pågå hela den första veckan. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader.

Förankring:
Arbetet ska utföras enligt EN 1504-10 och ytstrukturen och renheten för ytor i förankringshål och skåror ska överensstämma med7.2.2, 7.2.3 och 7.2.5 och ska vara lämplig för förankringsmaterialet.
Borrning utförs vinkelrätt mot ytan, gäller även vertikala ytor. Borrhålet ska ha en diameter av ingjutningsgodsets plus 10 mm och borren som används ska uppfylla kraven enligt 1504-10 samt EN 1881 och skapa en ytråhet av betongunderlaget. När borrningen av ett hål är utförd renblåses hålet med tryckluft och tillsluts noggrant med lämplig plugg innan borrning av nästa hål påbörjas. Minst ett dygn före montering fylls borrhålet med vatten. Omedelbart före montage renblåses hålet med tryckluft. Fritt vatten får inte finnas i hålet före montering. Efter denna renblåsning måste montaget ske omedelbart. Ingjutningsgodset skall vara rengjort från lös rost, olja och fett samt andra föroreningar.
Montering:
Bruket trycks in i borrhålen med Bemix Betongpump eller manuellt med Bemix Bruksspruta. Ingjutningsgodset trycks därefter
försiktigt ner i bruket med en rörelse fram och tillbaka så att luftbubblor pressas ut ur bruket. Hela hålet ska vara fyllt med bruk efter
ingjutningsgodset monterats. Ingjutningsgodet fixeras med mall eller dylikt. Det får inte kilas fast.

Efterhärdning:
När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma och skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Fixering kan monteras bort dagen efter gjutning. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader.

Relaterade produkter