Lagningsbruk

Dags att laga sprickor i betong? Då är det lagningsbruk/reparationsbruk du sannolikt behöver. Produkten används till att laga just betong, inklusive lättbetong, men också mursten och puts. Lagningsbruk kan användas både inomhus och utomhus och blandas med vatten före användning.