Hand in Hand

Finja stödjer Hand in Hand

Finja har i över 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. De jobbar för att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. De som behöver kan få ett mikrolån för att komma igång med sin verksamhet. När lånen sedan betalas tillbaka återinvesteras pengarna i nya mikrolån till fler kvinnor. En från början liten summa växer på så vis hela tiden och kan ge fler och fler kvinnor möjligheten att ta sig och familjen ur fattigdomen genom eget entreprenörskap.

I spåren av pandemin ökar nu efterfrågan av försörjningsmöjligheter och jobb dramatiskt, vilket gör att Hand in Hands insatser förväntas växa ytterligare. Genom att vara givare till Hand in Hand önskar vi på Finja bidra till en hållbar miljö och en hållbar samhällsutveckling.

Vi stödjer två projekt som du kan läsa mer om här:

Årets julgåva 2022

Vår julgåva bidrar till att Hand in Hands kvinnliga entreprenörer ges möjlighet att starta och driva hållbara och lönsamma jordbruk under temat ”Let it grow”. På så sätt kan kvinnorna både mätta familjen och få en egen inkomst. En gåva med växtkraft!

Läs mer om julgåvan och var med och stötta Hand in Hand här:

Hand in Hand – Let it grow (https://www.handinhandsweden.se/letitgrow-privat/)

Så arbetar Hand in Hand

Hand in Hands entreprenörsmodell koordinerar insatser inom fem viktiga områden:

Utbildning och entreprenörskap

Självhjälpsgrupper bildas i byn och där får kvinnorna utbildning i företagande och entreprenörskap, finansiering, sparande och marknadsföring. De tränas i hur man startar och driver en affärsverksamhet.

Yrkesträning

En del behöver också yrkesträning samt grundläggande utbildning i att läsa, skriva och räkna. Därefter får kvinnorna ökad kunskap om handel och affärsutveckling för att kunna expandera och utveckla sina företag. marknadsföring.

Finansiering

Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna regelbundet att spara små summor, både individuellt och gemensamt, för att kunna investera. Krävs ett mindre lån ordnas mikrolån från Hand in Hands mikrokreditsfond. Återbetalningsgraden är nästan 100 %.

Expansion

När företagen är i gång stöttar Hand in Hands affärscoacher entreprenörerna i frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. De kan dessutom få stöd i att expandera till nya marknader utanför sin lokala.

Insatser i samhället

Hand in Hand arbetar också med kompletterande insatser efter de lokala behoven, så som extra undervisning och stöd för barns skolgång, hälsokontroller och information kring näringslära, personlig hygien och barnavård samt insatser för miljö och hållbarhet där målet är att skapa hållbara och gröna företag. 

Om Hand in Hand

Hand in Hand startades 1989 av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist.  Organisationen arbetar främst i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan. Målsättningen är att förbättra försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner människor i världen samt möjliggöra för fler marginaliserade människor att med hjälp till självhjälp ta sig ur fattigdom. De har 18 anställda i Stockholm, och organisationerna har drygt 3 000 lokalt anställda i ovan länder. Pengarna skickas direkt dit de ska, utan mellanhänder.

  • Hittills har Hand in Hand bidragit till att skapa eller förstärka 4,6 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe och Kenya.
  • Det har även skapat och vidareutvecklat 4,6 miljoner verksamheter, varar drygt 3 miljoner i Indien.
  • 3,1 miljoner personer har hittills tränats i entreprenörskap.

Läs mer och stötta entreprenörer på handinhandsweden.se.

 Läs mer om Gull-Britt Jonassons engagemang i Hand in Hand från reportage i Dagens Industri.

Globala hållbarhetsmål

Hand in Hands verksamhet fokuserar särskilt på åtta av de globala hållbarhetsmålen: