Serviceanmälan

Kundägda maskiner

  Företag

  Er referens

  Ansvarig säljare

  E-postadress

  Telefon


  Fraktdokument samt dialog gällande serviceutförande kommer hållas med Er enligt kontaktuppgifter ovan.

  Projektadress

  Projektmärkning

  Maskintyp

  Maskinen måste Ni märka/spraya/klistra med företagslogga på innan den skickas till vår verkstad så att vi tydligt ser att det är en kundägd maskin.

  Vill ni ha hjälp att boka transport till vår verkstad?

  Avhämtningsadress

  Önskat avhämtnings-/inlämningsdatum

  Beskrivning av fel / specifik service:

  Alternativ:

  Tillval:

  Målning och Oljebyte ingår i alternativet Grundlig service ovan.

  Komplettering av saknande tillbehör:


  1. Verktygslåda: -

  2. Plastficka för fjärrkontroll: -

  3. Pumpslang komplett med kopplingar: Ange slangdimension och slanglängd i skrivfältet nedan. Det finns följande alternativ 1” ( 20 och 30 meter) , 1 ¼ ” (20 och 40 meter) och 1 ½” (20 och 40 meter)

  4. Pumpslang utan kopplingar: Ange slangdimension och slanglängd i skrivfältet nedan. Det finns följande alternativ 1” ( 20 och 30 meter) , 1 ¼ ” (20 och 40 meter) och 1 ½” (20 och 40 meter)

  Komplettering av saknade tillbehör inkl. pumpslang:

  Slangdimension (tum) / längd (m)

  Kompletterande bilder till din serviceanmälan?

  Eventuella bilder skickas separat via e-post till info@bemix.se.
  Ange vilket projekt bilderna avser "projektmärkning" i e-postmeddelandet.

  Önskas en prisindikation på materielkostnaderna för din valda service ?

  Observera att priserna och reservdelarna som lämnas endast är uppskattade och kan avvika beroende på hur omfattande service/reparation blir.

  JaNej


  Service utförs enligt Ert önskemål och behov. Materialkostnad tillkommer vid fakturering av servicetid. Besiktning 30minuter debiteras alltid innan reparation påbörjas. Utöver arbetstid som ingår i serviceerbjudanden kontaktas kund innan fortsatt service*. Servicetekniker ansvarar för att meddela korrekta uppgifter till Bemix. Tekniker utför endast service enligt överenskommelse och avbryter service om service utöver överenskommelse påträffas fram till ny överenskommelse meddelas dem. Om tekniker upplever missljud från motor/växellåda vid besiktning alt. upptäcker fel vid oljebyte skickar Bemix förfråga till Er om åtgärd ska vidtas. Servicetiden kan variera och minimum servicetid är tre (3) veckor från ankomstdatum. Bemix strävar efter att ha en så kort servicetid som möjligt, dock kan servicetiden påverkas av säsong, sjukdom, bristande tillgång på reservdelar och slitagedelar från våra leverantörer samt pga semestertider. Transportkostnad tillkommer enligt ök.

  Serviceerbjudande

  Timdebitering: 675 kr (exklusive moms)

  Lättare service (3 timmar)

  I lättare service ingår:

  • Besiktning av maskin (30 minuter)
  • Rengöring med högtryckstvätt + ev. bilning endast för att kunna byta ut delar. (1 timme)
  • Åtgärd av eventuella fel samt byte av eventuella reserv-/slitdelar (1 timme) *
  • Funktionskontroll samt provkörs (30 minuter)

  * Utöver arbetstid som ingår i serviceerbjudanden kontaktas kund innan fortsatt service.

  Normal service (5 timmar)

  I normal service ingår:

  • Besiktning av maskin (30 minuter)
  • Bilning och rengöring (2 timmar)
  • Åtgärd av eventuella fel samt byte av eventuella reserv-/slitdelar (2 timmar) *
   • Lilla paketet
  • Funktionskontroll samt provkörs (30 minuter)

  * Utöver arbetstid som ingår i serviceerbjudanden kontaktas kund innan fortsatt service.

  Grundlig service (10 timmar)

  I grundlig service ingår:

  • Besiktning av maskin (30 minuter)
  • Bilning och rengöring (4 timmar)
  • Åtgärd av eventuella fel samt byte av eventuella reserv-/slitdelar (3 timmar) *
   • Stora paketet
  • Målning (2 timmar)
  • Oljebyte (ingår)
  • Funktionskontroll samt provkörs (30 minuter)

  * Utöver arbetstid som ingår i serviceerbjudanden kontaktas kund innan fortsatt service.

  Specifik service (debiteras per timme)

  Endast det fel kund uppger åtgärdas och maskinen funktionskontrollernas och provkörs.
  OBS! Inget annat görs med maskinen!

  Tillval och alternativ

  Tillval går att kombinera med samtliga servicealternativ ovan.

  • Oljebyte
  • Målning
  • Verktygslåda (Komplettering av saknade tillbehör inklusive pumpslang.)

  Reserv-/slitagepaket

  Planblandare

  Lilla paketet Stora paketet
  Yttre skovel x  
  Samtliga skovlar   x
  Gränslägesbrytare x x
  Pådrag   x

  Skruvpump

  Lilla paketet Stora paketet
  O-ringar/packningar x x
  Mantel och skruv x x
  El in-/uttag   x
  Blandaraxel/matarskruv   x

  OBS! Endast delar som behöver bytas kommer bytas ut. Skulle tekniker rekommendera byte av ytterligare reserv-/slitdelar kommer förfrågan skickas Er innan byte/reparation sker.