Bergförstärkning

Bergförstärkning med sprutbetong

Sprutbetong används för att förstärka eller uppgradera byggnationer. Det kan vara tunnlar, pelare, balkar, kajer och andra konstruktioner som behöver förstärkas med betong. Sprutbetong kan också användas för att stabilisera nybyggnationer och förstärka trasig och sprucken betong och sten. 

Betongsprutning

Sprutbetong är en mycket flexibel produkt som appliceras direkt på aktuella ytan med hjälp av tryckluft. Denna typ av applicering kräver ingen formsättning och slutresultatet blir ofta en mycket stark betongyta. Det finns två olika sätt av betongsprutning, torr-och våtsprutning. Vår sprutbetong, Bemix SP40, är baserat på anläggningscement och är anpassat till utföranden med krav på låg krympning. Den appliceras med hjälp av torrsprutning. 

Torrsprutning

Vid applicering av sprutbetong ska ytan vara något sugande. Vattenbilade ytor behöver normalt inte ytterligare förbehandling. Torrengjorda ytor tvättas med högtryck och vatten. Eventuell frilagd armering behandlas med Bemix Korrohäft. Bemix SP40 påförs sedan med torrsprutningsutrustning. 

Bemix erbjuder en sprutbetong med 8 millimeter Dmax och levereras i både 25 kg och 1000 kg säckar.

Läs mer om

Bemix SP40
Snigeldynamit
Anläggningscement

Behöver du hjälp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD