Betonglagning

Vi erbjuder reparationsbruk och reparationsbetong för att reparera betong på exempelvis bropelare och balkonger.

Förarbete

Förutsättningen för en lyckad betongreparation är ett korrekt förarbete. Reparationsområdet måste först rengöras noggrant. All skadad betong och armeringskorrosion måste också avlägsnas. Detta kan göras för hand eller med hjälp av mekaniska hjälpmedel till exempel vattenbilning eller blästring. Välj rengöringsmetod med tanke på skadans omfattning. Skadad armering kompletteras eller ersätts.

Täckskikt bör aldrig understiga 20 mm och beroende på typ av konstruktion kan skiktet behöva vara mycket större än så. För att undvika hålrum bör reparationsstället ha en lämplig form.

Betongreparation

Utan form

Lagningsstället ska vattnas till dess det är fuktigt, det vill säga sugande men inte genomdränkt. Den rengjorda betongen och armeringen täcks därefter med en anpassad cementbaserad slamma. Betongslamman ska skydda armeringen och öka vidhäftningen mellan underlaget och reparationsbruket. Betongslamma och reparationsbruk appliceras vått i vått. Skadan kan byggas upp med olika reparationsbruk beroende på vilka krav som finns. Exempel på reparationsbruk är Bemix R50 eller Bemix Conrep SR, båda är lättarbetade och formbara reparationsbruk.

Lagningar med lägre krav och i tunnare skikt kan åtgärdas med Bemix Betongspackel, vilket passar utmärkt vid många lagningsställen, då det har en lång bearbetningstid och en smidig konsistens.

Med form

Lagningsstället ska vattnas till dess det är fuktigt, det vill säga sugande men inte genomdränkt. Vid mindre lagningar och vid tunna täckskikt kan betong och armering förbehandlas med en anpassad cementbaserad slamma . Större gjutningar behöver normalt inte förbehandlas, om den vattnade betongen har en grov, ren och huggen yta.

Gjutningar kan utföras med bland annat Bemix S3 eller A3 beroende på krav och skikttjocklek. Dessa produkter har en hög beständighet mot frost, kemikalier och mekanisk nötning. Dessutom ger de armeringen ett bra skydd.

Sprutbetong

Vattenbilade ytor behöver normalt inte ytterligare förbehandling. Torrengjorda ytor tvättas med högtryck och
vatten. Vid applicering av sprutbetong ska ytan vara något sugande. Bemix SP40 påförs sedan med torrsprutningsutrustning. Bruket är baserat på anläggningscement och anpassat till reparationer med krav på låg krympning och sprickbildning.

Efterbehandling

Efter en reparation ska bruket eller betongen skyddas mot för snabb uttorkning. Detta kan antingen ske med hjälp av vattenbegjutning eller, om möjligt, genom täckning med plast, alternativt blött tyg, i cirka en vecka. Behandlingen anpassas utifrån vilken produkt som har använts samt rådande klimat.

Läs mer om

Behöver du hjälp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Behöver du hjälp? Välkommen att kontakta oss!