Hållbar IT

I Finja koncernens övergripande hållbarhetsarbete försöker vi kontinuerligt hitta nya vägar för att minska användningen av ändliga resurser. En del har varit att införa cirkulär livscykelhantering av vår IT-utrustning. I Sverige har 93% av befolkningen en smartphone vilket betyder att 9,5 miljoner mobiler cirkulerar i samhället. Varje återtillverkad mobil resulterar i minskad användning av tungmetaller samt besparing av 27 kg koldioxidutsläpp och 86 kg avfall.

Vår uttjänta IT-utrustning, exempelvis mobiler och datorer ingår i ett kretslopp där man förlänger livslängden genom att återtillverka eller rekonditionera.

Det innebär att produkter som ej kan återbrukas, återvinns och man tar hand om de grundämnen som utrustningen innehåller. Dessa grundämnen kan därefter ingå i nytillverkning av elektronik. Vi kan därmed mäta och presentera hur mycket koldioxid och avfall som vi sparat miljön genom att arbeta med hållbar IT.

Finjakoncernen sparade under 2022 6 675 kg avfall och 7 550 kg CO2 genom inköp av reparerad samt återbruk av uttjänt IT-utrustning.

Mer information

Att återtillverka och rekonditionera IT-utrustning är ett av många områden i vårt hållbarhetsarbete.
Läs gärna vår hållbarhetsrapport.