Elementfogbruk 1000 kg

Information

Bemix Elementfogbruk är ett expanderande torrbruk som används vid enklare gjutningar, fogningar och undergjutningar. Produkten är pumpbar och kan användas vid igengjutning av hålrum och vid undergjutning av pelare och maskiner samt vid fyllning av kärnfogar till elementfogar m.m. Även lämplig vid andra typer av gjutningsarbeten, t.ex. trappor, fundament och stödmurar.

Produktdata

Artikelnummer

1100650

1100190

Vikt, kg

25

1000

Produktkategori

Expanderbruk

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Pumpbart Fogning, Pumpbart

Bearbetningsbar minuter

20 20

Tryckhållfasthet, MPa

50 50

Skikttjocklek i mm

20-150

20-150

Åtgång kg/m2/mm

2 2

Vattenmängd liter/25 kg

3,15 – 3,35

3,15 – 3,35

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,5 0,5

Vattentät

Instruktioner

Användningsråd:
Motgjutningsytorna skall vara rena och fria från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Förvattna minst ett dygn i förväg. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Grova, huggna motgjutningsytor ger bättre vidhäftning. Betongen appliceras manuellt och packas noggrant. Betongen kan även pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Blandning:
Blandning utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och viceversa.

Efterbehandling:
Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor ska omedelbart efter gjutning behandlas med en tunn, lätt vattendimma som mekaniskt inte får skada bruket. Så snart ytan hårdnat vattnas den omsorgsfullt och täcks in med plast. Håll betongen fuktig minst en vecka efter gjutningstillfället och eftersträva en jämn temperatur över 15 ˚C under härdningstiden. Vid minusgrader används Bemix Elementfogbruk FF.