Elementfogbruk 1000 kg

Information

Bemix Elementfogbruk är ett pumpbart expanderbruk för fogning och undergjutning av prefabricerade
betongelement.

Produktdata

Artikelnummer

1100650

1100190

Vikt

25 kg á 40 säckar/pall

1000 kg

Produktkategori

Expanderbruk

Expanderbruk

Funktion

Fogning, Pumpbart Fogning, Pumpbart

Bearbetningsbar

20 minuter 20 minuter

Tryckhållfasthet

50 MPa 50 MPa

Skikttjocklek

20-150 mm

20-150 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

3,15 – 3,35 liter

3,15 – 3,35 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter 0,5 liter

Vattentät

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Användningsråd:

Bruket appliceras manuellt och packas noggrant eller pumpas med en för ändamålet avsedd betongpump. Se till att fogar och undergjutningar alltid är helt utfyllda så hålrum undviks.

Blandning:

Blandning utförs maskinellt ca 5 minuter i långsamtgående blandare, t.ex. plan- eller frifallsblandare. Mindre mängder kan blandas med bruksmixer och visp. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och viceversa.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in. Vid minusgrader används Bemix Elementfogbruk Vinter eller Elementfogbruk FF.