Våra policys

MILJÖPOLICY

Bemix ska i sitt arbete med att utveckla och sälja betong, specialbruk inklusive tillbehör och maskinutrustning verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och människans rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.

Medarbetarens kunskap, känsla och förnuft ska vara ledstjärnor i företagets miljöarbete.

Bemix ska genom ständig förbättring arbeta för förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Samarbete med leverantörer och kunder utgör en viktig del i detta arbete.

Bemix kommer så långt tekniskt och ekonomiskt möjligt att undvika material och metoder med miljömässiga risker till förmån för säkrare alternativ.

Bemix kommer att minst uppfylla de bindande krav som berör vår verksamhet.

Augusti 2020
Karin Pettersson
VD Finja Bemix AB


KVALITETSPOLICY

Vi strävar efter att vid varje tillfälle tillhandahålla hållbara produkter.

Vårt kvalitetssystem har som mål att marknadsföra och leverera produkter, vilka sammantaget har förmågan att tillfredsställa kundens uttalade och underförstådda behov. Rätt kvalitetsnivå är resultatet av engagemang och arbete på alla nivåer inom företaget.

För att leva upp till vår kvalitetspolicy jobbar vi utifrån nedan riktlinjer:

  • Vi sätter kunden i fokus och vill vara kundens första val
  • Vi erbjuder våra kunder en hög kvalitetsnivå genom hela processen
  • Vi tar ett helhetsansvar för vår leverans
  • Vi har en öppen och tydlig dialog med kunden genom personlig service
  • Utbildar oss kontinuerligt inom vår profession samt reviderar och korrigerar verksamheten för att ständigt bli bättre i vårt kvalitetsarbete.

Augusti 2020
Karin Pettersson
VD Finja Bemix AB


ARBETSMILJÖPOLICY

Bemix vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställdhet och mångfald.

För Bemix är omsorg om människan en central del av att jobba hållbart. Det omfattar allt ifrån externa frågor såsom lokala samhällsprojekt för att stärka unga, till ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus.

För oss är en säker och hälsosam arbetsplats vår viktigaste prioritering. Vi vill skapa en kultur där vi bryr oss om varandra och mår bra på vår arbetsplats.

Augusti 2020
Karin Pettersson
VD Finja Bemix AB