Undergjutningsbruk

Vi är specialister på undergjutningsbruk och expanderbruk anpassade för bland annat avancerade undergjutningar som kräver lättpumpade, krympfria material med hög hållfasthet. Som namnet ”undergjutning” antyder kan man med dessa produkter gjuta underifrån då bruket expanderar innan det härdar.