Bemix Standard

Information

Bemix Standard är ett pumpbart expanderbruk som används till under- och igjutningar där snabb och hög hållfasthet efterfrågas. Används i första hand för undergjutning av stolpar, maskinfundament och rälsar. Användningsområden är maskinundergjutningar, bultförankring och där det ställs höga krav på undergjutningen. Den har snabb hållfasthetstillväxt. Lättpumpad och har en mycket rinnande konsistens som är ett måste för att undergjutningen ska bli bra även vid håligheter och andra trånga utrymmen.

Produktdata

Artikelnummer

1100000

Vikt, kg

25 kg á 40 st /pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Krävande undergjutningar, Pumpbart

Bearbetningsbar minuter

20

Tryckhållfasthet, MPa

80

Skikttjocklek i mm

20-70

Åtgång kg/m2/mm

2

Vattenmängd liter/ 25 kg

3,5

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,5

Vattentät

Ja

Instruktioner

Gjutning

Förarbete:
Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:
Blanda inte för hand. Bästa blandarna är snabblandare typ Rojo 50, automatblandare eller planblandare. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

Gjutning:
Blandningen ska hällas i formen kontinuerligt och så snabbt som möjligt. Inga avbrott får göras förrän gjutningen är klar. Bruket ska hällas i formen endast från en sida för att undvika luftinneslutningar. Kontrollera att formen inte läcker. När stora ytor ska undergjutas bör bruket pumpas på plats för att få bästa resultat.

Armering:
För att undvika sprickor p.g.a. uttorkning läggs armeringsjärn i bruket vid tillfällen så som; vid tjocka undergjutningar, när undergjutningarna blir långa som vid rälsgjutning, när undergjutningarna går utanför plattan, vid pågjutningar eller vid risk för snabb uttorkning. Armeringsjärnet läggs i formen före gjutning med föreskrivet täckskikt.

Efterbehandling:
Bruk som ska avlägsnas skärs med skärslev när det styvnat tillräckligt. Man kan underlätta arbetet genom att trycka ner en plåt i bruket så att en begränsning eller en bilningsanvisning bildas.

Efterhärdning:
Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får
skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in. Efter formrivning kan fria ytor skyddas genom membranisolering.

Formrivning:
Finns det risk för uttorkning bör formen sitta kvar första veckan. I annat fall kan formen rivas dagen efter gjutningen.

Förankring
Arbetet ska utföras enligt EN 1504-10 och ytstrukturen och renheten för ytor i förankringshål och skåror ska överensstämma med 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.5 och ska vara lämplig för förankringsmaterialet.
Borrning utförs vinkelrätt mot ytan, gäller även vertikala ytor. Borrhålet ska ha en diameter av ingjutningsgodsets plus 25 mm och borren som används ska uppfylla kraven enligt 1504-10 samt EN 1881 och skapa en ytråhet av betongunderlaget. När borrningen av ett hål är utförd renblåses hålet med tryckluft och tillsluts noggrant med lämplig plugg innan borrning av nästa hål påbörjas. Minst ett dygn före montering fylls borrhålet med vatten. Omedelbart före montage renblåses hålet med tryckluft. Fritt vatten får inte finnas i hålet före montering. Efter denna renblåsning måste montaget ske omedelbart. Ingjutningsgodset ska vara rengjort från lös rost, olja och fett samt andra föroreningar.

Montering:
Bruket blandas enligt anvisningar på respektive produktblad. Vid vertikala hål hälls bruket ner i hålet med hjälp av exempelvis tratt. Vid horisontella hål används Bemix bruksspruta. Ingjutningsgodset trycks därefter försiktigt ner i bruket med en rörelse fram och tillbaka så att luftbubblor pressas ut ur bruket. Hela hålet ska vara fyllt med bruk efter ingjutningsgodset monterats. Ingjutningsgodet fixeras med mall eller dylikt. Det får inte kilas fast.

Efterbehandling:
Fixering kan monteras bort dagen efter gjutning. Brukets överyta hålls fuktig i minst fem dygn. Påförning av last får inte ske innan bruket erhållit tillräcklig hållfasthet.

Vid reparation ska arbetet utföras enligt EN 1504-10.