Köldbruk

Information

Bemix Köldbruk är ett färdigblandat expanderande köldbruk för gjutning i minusgrader eller när snabb formrivning önskas. Användningsområden är undergjutning av pelare, prefabelement och där det ställs krav på snabb formrivning. OBS! Härdar i minusgrader.

Produktdata

Artikelnummer

1100040

Vikt, kg

25 kg á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Gjutning i minusgrader

Bearbetningsbar minuter

10

Tryckhållfasthet, MPa

40

Skikttjocklek i mm

20-150

Åtgång kg/m2/mm

2

Vattenmängd liter/25 kg

3,75

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,5

Vattentät

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:
Bemix Köldbruk är färdigblandat. Endast vatten tillsätts för gjutning. Snabblandare eller planblandare kan användas liksom bruksomrörare, färgvisp eller liknande verktyg. Små satser och hög blandarhastighet rekommenderas.

Gjutning:
Vid gjutning bör den blandade massan hålla 20 °C. Detta för att inte bruket ska styvna till för fort. Om torrbruket t.ex. har en temperatur av –10 °C ska det tillsatta vattnet ha en temperatur av 40 °C. För längre bearbetningstid bör varmt vatten användas, oberoende av utetemperatur. Bruket härdar även utan uppvärmning ner till –10 °C. Bruket ska användas inom 20 min från blandningstillfället. Ifyllning av massa sker från en sida. Undvik inneslutningar av luft. Blanda och gjut i jämn takt.

Efterbehandling:
Efterbehandling ska inte göras vid gjutning i kyla. Så snart ytan hårdnat så att den tål vattning, vattnas den länge, eller bäst av allt täcks med vattenindränkt industrifilt eller juteväv.

Vintergjutning:
Bemix Köldbruk hårdnar och härdar utan uppvärmning även om brukets egen temperatur sjunker under 0 °C.