Köldbruk

Information

Bemix Köldbruk är ett expanderbruk för undergjutningar i minusgrader eller när snabb formrivning önskas. Härdar i minusgrader. OBS! Får inte pumpas.

Produktdata

Artikelnummer

1100040

Vikt, kg

25 kg á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Gjutning i minusgrader

Bearbetningsbar minuter

10

Tryckhållfasthet, MPa

40

Skikttjocklek i mm

20-150

Åtgång kg/m2/mm

2

Vattenmängd liter/25 kg

3,75

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,5

Vattentät

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Förvattna inte vid gjutning i minusgrader. Vid köldgrader skall ytan avfrostas, och is och smältvatten avlägsnas.

Blandning:

Bemix Köldbruk är färdigblandat. Endast vatten tillsätts för gjutning. Snabblandare eller planblandare kan användas liksom bruksomrörare, färgvisp eller liknande verktyg. Små satser och hög blandarhastighet rekommenderas.

Gjutning:

Vid gjutning bör den blandade massan hålla 20 °C. Detta för att inte bruket ska styvna till för fort. Om torrbruket t.ex. har en temperatur av –10 °C ska det tillsatta vattnet ha en temperatur av 40 °C. För längre bearbetningstid bör varmt vatten användas, oberoende av utetemperatur. Bruket härdar även utan uppvärmning ner till –10 °C. Bruket ska användas inom 20 min från blandningstillfället. Ifyllning av massa sker från en sida. Undvik inneslutningar av luft. Blanda och gjut i jämn takt.

Efterbehandling:

Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Vid lufttemperaturer under 5°C får härdning ske genom kvarsittande form eller täckning utan vattentillskott och kan pågå hela den första veckan. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader.

Vintergjutning:

Bemix Köldbruk hårdnar och härdar utan uppvärmning även om brukets egen temperatur sjunker under 0 °C.