S3

Information

Bemix S3 är ett pumpbart och fiberförstärkt expanderbruk för undergjutningar. Lämplig för undergjutningar med mindre partier av öppna ytor. Fibrerna verkar sammanhållande på den färska
massan vilket också är fördelaktigt vid t.ex. undervattensgjutning. Mycket god pumpbarhet och frostresistens. Produkten innehåller inget antiurvaskningsmedel.

Produktdata

Artikelnummer

1100310

Vikt, kg

25 kg á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Pumpbart

Bearbetningsbar minuter

20

Tryckhållfasthet, MPa

60

Skikttjocklek oarmerat i mm

20-150

Åtgång kg/m2/mm

2

Vattenmängd liter /25 kg

3,4

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,5

Vattentät

Ja

 

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

Använd snabblandare, automatblandare eller planblandare bör användas. Bruksomrörare, färgvisp eller liknande går bra vid mindre mängder. Obs! För att få maximalt rinnande konsistens skall blandningstemperaturen vara ca. 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten.

Pumpning:

Bemix S3 kan med fördel pumpas med Bemix-pump. Starta alltid pumpning med en sluring, en lös blandning av cement och vatten.

Gjutning:

Bruket ska användas inom 20 minuter från blandningstillfället. Ifyllning sker från en sida. Undvik inneslutningar av luft. Blanda och gjut i jämn takt.

Efterbehandling:

Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in.