A3 FF

Information

Bemix A3 FF är ett pumpbart expanderbruk, baserad på ett lågalkaliskt och sulfatresistent cement med köldtillsats, som används till under- och igjutningar när krav på härdning vid låga temperaturer finns. Användningsområden är exempelvis räckesstolpar, maskinundergjutningar, bultförankringar och brolager. Härdar i minusgrader utan uppvärmning. Godkänt enligt AMA Anläggning 23 för användning ner till –10 °C och P-märkt enligt CR 059. Godkänt för betongreparation enligt EN 1504-6.

Produktdata

Artikelnummer

1100090

Vikt

25 kg á 40 säckar/pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Förankring, Gjutning i minusgrader, Krävande undergjutningar, Pumpbart

Bearbetningsbar

20 minuter

Tryckhållfasthet

60 MPa

Skikttjocklek

20-150 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm

Vattenmängd

3,1 liter/25 kg

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter

Vattentät

 Ja

Instruktioner

Gjutning

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning. Förvattna inte vid gjutning i minusgrader. Vid köldgrader skall ytan avfrostas, och is och smältvatten avlägsnas.

Blandning:

Blanda inte för hand. Bästa blandarna är snabblandare typ Rojo 50, automatblandare eller planblandare. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

Gjutning:

Blandningen ska hällas i formen kontinuerligt och så snabbt som möjligt. Inga avbrott får göras förrän gjutningen är klar. Bruket ska hällas i formen endast från en sida för att undvika luftinneslutningar. Kontrollera att formen inte läcker. När stora ytor ska undergjutas bör bruket pumpas på plats för att få bästa resultat. Bruket hårdnar och härdar utan uppvärmning även om brukets egen temperatur sjunker till långt under 0 °C.

Armering:

För att undvika sprickor p.g.a. uttorkning läggs armeringsjärn i bruket vid tillfällen så som; vid tjocka undergjutningar, när undergjutningarna blir långa som vid rälsgjutning, när undergjutningarna går utanför plattan, vid pågjutningar eller vid risk för snabb uttorkning. Armeringsjärnet läggs i formen före gjutning med föreskrivet täckskikt.

Efterbehandling:

Bruk som ska avlägsnas skärs med skärslev när det styvnat tillräckligt. Man kan underlätta arbetet genom att trycka ner en plåt i bruket så att en begränsning eller en bilningsanvisning bildas.

Efterhärdning:

Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Vid lufttemperaturer under 5°C får härdning ske genom kvarsittande form eller täckning utan vattentillskott och kan pågå hela den första veckan. Eftervattning ska inte göras vid gjutning i minusgrader. Efter formrivning kan fria ytor skyddas genom membranisolering.

Formrivning:

Finns det risk för uttorkning bör formen sitta kvar första veckan. I annat fall kan formen rivas dagen efter gjutningen.

Förankring

Arbetet ska utföras enligt EN 1504-10 och ytstrukturen och renheten för ytor i förankringshål och skåror ska överensstämma med 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.5 och ska vara lämplig för förankringsmaterialet.
Borrning utförs vinkelrätt mot ytan, gäller även vertikala ytor. Borrhålet ska ha en diameter av ingjutningsgodsets plus 25 mm och borren som används ska uppfylla kraven enligt 1504-10 samt EN 1881 och skapa en ytråhet av betongunderlaget. När borrningen av ett hål är utförd renblåses hålet med tryckluft och tillsluts noggrant med lämplig plugg innan borrning av nästa hål påbörjas. Minst ett dygn före montering fylls borrhålet med vatten. Omedelbart före montage renblåses hålet med tryckluft. Fritt vatten får inte finnas i hålet före montering. Efter denna renblåsning måste montaget ske omedelbart. Ingjutningsgodset ska vara rengjort från lös rost, olja och fett samt andra föroreningar.

Montering:

Vid vertikala hål hälls bruket ner i hålet med hjälp av exempelvis tratt. Ingjutningsgodset trycks därefter försiktigt ner i bruket med en rörelse fram och tillbaka så att luftbubblor pressas ut ur bruket. Hela hålet ska vara fyllt med bruk efter ingjutningsgodset monterats. Ingjutningsgodet fixeras med mall eller dylikt. Det får inte kilas fast.

Efterbehandling:

Fixering kan monteras bort dagen efter gjutning.

Efterhärdning:

När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma och skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Efter formrivning kan fria ytor skyddas genom membranisolering. Eftervattning
ska inte göras vid gjutning i minusgrader.