P3

Information

Bemix P3 är ett pumpbart universalbruk för undergjutningar . Rinnande konsistens med god pumpbarhet som appliceras lätt med smidig Bemix pump.

P3 finns nu i ny smart plastsäck. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Läs mer om de nya plastsäckarna här.

Produktdata

Artikelnummer

1100150

Vikt

25 á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Pumpbart

Bearbetningsbar

20 minuter

Tryckhållfasthet

60 MPa

Skikttjocklek

20-150 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

3,25 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter

Vattentät

Ja

Instruktioner

Förarbete:
Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:
Blanda inte för hand. Bästa blandarna är snabblandare typ Rojo 50, automatblandare eller planblandare. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

Gjutning:
Blandningen pumpas eller hälls i formen kontinuerligt och så snabbt som möjligt. Inga avbrott får göras förens gjutning är klar. Vibrera bruket med lämplig utrustning så att inga luftfickor uppstår.

Armering:
Gjutningar ska generellt armeras. Särskilt viktigt vid pågjutningar av golv. Armeringsjärnet läggs i formen före gjutning med föreskrivet täcktskikt.

Efterbehandling:
Bruk som ska avlägsnas skärs med skärslev när det styvnat tillräckligt. Man kan underlätta arbetet genom att trycka ner en plåt i bruket så att en begränsning eller en bilningsanvisning bildas.

Efterhärdning:
Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in.