P3

Information

Bemix P3 är ett pumpbart universalbruk för undergjutningar . Rinnande konsistens med god pumpbarhet som appliceras lätt med smidig Bemix pump.

P3 finns nu i ny smart plastsäck. Hållbarheten förlängs ända upp till 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Läs mer om de nya plastsäckarna här.

Produktdata

Artikelnummer

1100150

Vikt

25 á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Pumpbart

Bearbetningsbar

20 minuter

Tryckhållfasthet

60 MPa

Skikttjocklek

20-150 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

3,25 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter

Vattentät

Ja

Instruktioner

Förarbete:

Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

Blanda inte för hand. Bästa blandarna är snabblandare typ Rojo 50, automatblandare eller planblandare. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

Gjutning:

Blandningen pumpas eller hälls i formen kontinuerligt och så snabbt som möjligt. Inga avbrott får göras förens gjutning är klar. Vibrera bruket med lämplig utrustning så att inga luftfickor uppstår. Vid golvvgjutning stocka av höjden efterhand som materialet läggs ut.

Armering:

Gjutningar ska generellt armeras. Särskilt viktigt vid pågjutningar av golv. Armeringsjärnet läggs i formen före gjutning med föreskrivet täcktskikt.

Efterbehandling:

Bruk som ska avlägsnas skärs med skärslev när det styvnat tillräckligt. Man kan underlätta arbetet genom att trycka ner en plåt i bruket så att en begränsning eller en bilningsanvisning bildas.

Efterhärdning:

När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma och lägg på våta trasor, sågspån eller sand. Man kan alternativt skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Vid krav på snabb uttorkning där vatten inte kan tillsättas applicera membranhärdare eller likvärdigt så snart betongen är gångbar.

Formrivning:

Finns det risk för uttorkning bör formen sitta kvar första veckan. I annat fall kan formen rivas dagen efter gjutningen.