A3

Information

Bemix A3, baserad på ett lågalkaliskt och sulfatresistent cement, pumpbart expanderbruk som används till under- och igjutningar. Användningsområden exempelvis räckesstolpar, maskinundergjutningar, förankringar, brolager. Uppfyller kraven för AMA Anläggning 23 och P-märkt enligt CR 059. Godkänt för betongreparation enligt EN 1504-6.

Produktdata

Artikelnummer

1100110

Vikt

25 kg á 40 säckar / pall

Produktkategori

Expanderbruk

Funktion

Krävande undergjutningar, Förankring, Pumpbart

Bearbetningsbar

20 minuter

Tryckhållfasthet

70 MPa

Skikttjocklek

20-100 mm

Åtgång

2 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

2,9 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,5 liter

Vattentät

 Ja

Instruktioner

Förarbete:

Betongunderlaget skall vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftning. Underlag med en uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

Blanda inte för hand. Bästa blandarna är snabblandare typ Rojo 50, automatblandare eller planblandare. Vid mindre mängder går det utmärkt att använda borrmaskin med visp. Vispa till jämn och klumpfri konsistens. Häll alltid i vatten först. Använd ett graderat mätkärl och se till att blandningens temperatur är 20 °C. Det färdigblandade bruket ska användas inom 20 minuter.

Gjutning:

Blandningen ska hällas i formen kontinuerligt och så snabbt som möjligt. Inga avbrott får göras förens gjutningen är klar. Bruket ska hällas i formen endast från en sida för att undvika luftinneslutningar. Kontrollera att formen inte läcker. När stora ytor ska undergjutas bör bruket pumpas på plats för att få bästa resultat.

Armering:

För att undvika sprickor pga. uttorkning läggs armeringsjärn i bruket vid tillfällen så som; vid tjocka undergjutningar, när undergjutningarna blir långa som vid rälsgjutning, när undergjutningarna går utanför plattan, vid pågjutningar eller vid risk för snabb uttorkning. Armeringsjärnet läggs i formen före gjutning med föreskrivet täcktskikt.

Efterbehandling:

Bruk som skall avlägsnas skärs med skärslev när det styvnat tillräckligt. Man kan underlätta arbetet genom att trycka ner en plåt i bruket så att en begränsning eller en bilningsanvisning bildas.

Efterhärdning:

När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma och lägg på våta trasor, sågspån eller sand. Man kan alternativt skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Efter formrivning kan fria ytor skyddas genom membranisolering.

Formrivning:

Finns det risk för uttorkning bör formen sitta kvar första veckan. I annat fall kan formen rivas dagen efter gjutningen.

Förankring

Arbetet ska utföras enligt EN 1504-10 och ytstrukturen och renheten för ytor i förankringshål och skåror ska överensstämma med 7.2.2, 7.2.3 och 7.2.5 och ska vara lämplig för förankringsmaterialet. Borrning utförs vinkelrätt mot ytan, gäller även vertikala ytor. Borrhålet ska ha en diameter av ingjutningsgodsets plus 25 mm och borren som används ska uppfylla kraven enligt 1504-10 samt EN 1881 och skapa en ytråhet av betongunderlaget. När borrningen av ett hål är utförd renblåses hålet med tryckluft och tillsluts noggrant med lämplig plugg innan borrning av nästa hål påbörjas. Minst ett dygn före montering fylls borrhålet med vatten. Omedelbart före montage renblåses hålet med tryckluft. Fritt vatten får inte finnas i hålet före montering. Efter denna renblåsning måste montaget ske omedelbart. Ingjutningsgodset ska vara rengjort från lös
rost, olja och fett samt andra föroreningar.

Montering:

Vid vertikala hål hälls bruket ner i hålet med hjälp av exempelvis tratt. Ingjutningsgodset trycks därefter försiktigt ner i bruket med en rörelse fram och tillbaka så att luftbubblor pressas ut ur bruket. Hela hålet ska vara fyllt med bruk efter ingjutningsgodset monterats. Ingjutningsgodset fixeras med mall eller dylikt. Det får inte kilas fast.

Efterbehandling:

Fixering kan monteras bort dagen efter gjutning.

Efterhärdning:

När efterbehandlingen är gjord skyddas fria ytor mot uttorkning. Begjut med vattendimma och lägg på våta trasor, sågspån eller sand. Man kan alternativt skydda med plastfolie. Fukthållningen bör pågå hela första veckan. Efter formrivning kan fria ytor skyddas genom membranisolering.