Betongspackel

Information

Cementbaserat, smidigt betongspackel med lång bearbetningstid för betongunderlag både inom och utomhus. Används vid spackling av exempelvis gjutporer och gjutskarvar samt vid lagning av exempelvis trappor, balkonger etc. där inte särskilda krav på lagningsmaterialet föreligger. Den väl tilltagna bearbetningstiden gör vår cementspackel särskilt lämpad vid tidskrävande lagningar. Avsedd för skikttjocklekar upp till 15 mm.

Produktdata

Artikelnummer

1100750

Vikt

25 kg á 40 säckar /pall

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Bearbetningsbar

120 minuter

Tryckhållfasthet

≥10 MPa

Skikttjocklek

Max 15 mm

Åtgång

1,8 kg/m2/mm

Vattenmängd per 25 kg

5,5-6,5 liter

1 kg torrbruk = färdig betong

0,55 liter

Vattentät

Instruktioner

Förarbete:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Vid grova, huggna ytor räcker det normalt med att underlaget förvattnas så det är fuktigt men ändå sugande.

Blandning:

Bemix Betongspackel blandas i minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i teknisk data. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C. Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa. Temperaturen i underlag och omgivning ska vara 5 °C till 30 °C.

Användningsråd:

Spackelmassan appliceras lämpligast med stålspackel eller slev, i skikt upp till 15 mm. Det halvhårda spacklet går att skära och forma.

Efterbehandling:

Produkten kräver ingen efterbehandling men ska skyddas mot sol och vind det första dygnet.