Betongreparasjon

Vi tilbyr reparasjonsmørtel og reparasjonsbetong for å reparere betong på for eksempel brupilarer og balkonger.

Forberedende arbeid

Forutsetningen for en vellykket betongreparasjon er riktig forarbeid. Reparasjonsområdet må først rengjøres grundig. All skadet betong og armeringskorrosjon skal også fjernes. Dette kan gjøres for hånd eller ved hjelp av mekaniske hjelpemidler som vannstråle eller sprengning. Velg rengjøringsmetoden med tanke på skadeomfanget. Skadet armering suppleres eller skiftes ut.

Dekksjikt bør aldri være mindre enn 20 mm og avhengig av type konstruksjon kan det hende at laget må være mye større enn det. For å unngå tomrom bør reparasjonsstedet ha en passende form.

Betongreparation

Uten form

Reparasjonsstedet må vannes til det er fuktig, dvs. absorberende, men ikke gjennomvåt. Den rensede betongen og armeringen dekkes deretter med en egnet sementbasert slurry. Betongslurryen skal beskytte armeringen og øke vedheften mellom underlaget og reparasjonsmørtelen. Betongslurry og reparasjonsmørtel påføres vått i vått. Skaden kan bygges opp med ulike reparasjonsmaterialer avhengig av kravene. Eksempler på reparasjonsmørtler er Bemix R50 eller Bemix Conrep SR, begge er lettbearbeidede og formbare reparasjonsmørtler. Reparasjoner med lavere krav og i tynnere lag kan repareres med Bemix Betongspackel, som egner seg utmerket på mange reparasjonssteder, da det har lang behandlingstid og jevn konsistens.

Med form

Reparasjonsstedet må vannes til det er fuktig, dvs. absorberende, men ikke gjennomvåt. For mindre reparasjoner og ved tynne dekklag kan betong og armering forbehandles med egnet sementbasert slurry. Større støpegods trenger normalt ikke forbehandles, dersom den vannede betongen har en ru, ren og sprukket overflate. Støping kan utføres med blant annet Bemix S3 eller A3, avhengig av krav og lagtykkelse. Disse produktene har høy motstand mot frost, kjemikalier og mekanisk slitasje. I tillegg gir de armeringen god beskyttelse.

Sprøytebetong

Vannbehandlede overflater trenger normalt ikke ytterligere forbehandling. Tørrrensede overflater vaskes med høytrykk og vann. Ved påføring av sprøytebetong skal overflaten være lett sugende. Bemix SP40 påføres deretter med tørrsprøyteutstyr. Mørtelen er basert på bygningssement og tilpasset reparasjoner med lavt svinn- og sprekkkrav.

Etterbehandling

Etter en reparasjon skal mørtelen eller betongen beskyttes mot for rask uttørking. Dette kan enten gjøres ved vannsprinkling eller om mulig ved å dekke til med plast, alternativt våt klut, i ca en uke. Behandlingen tilpasses ut fra hvilket produkt som er brukt og rådende klima.

Les mer om

Trenger hjelp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Trenger hjelp? Velkommen til å kontakte oss!