Lagningsbruk – R50

Information

Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat tixotropt lagningsbruk för lagningar på betong. Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av exempelvis balkonger, pelare, och andra betongkonstruktioner.

Se gärna vår film om R50 som nu finns i plastsäck.

Produktdata

Artikelnummer

1100440

Vikt

20 kg á 48 säckar/pall

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Bearbetningsbar minuter

60 min

Tryckhållfasthet, MPa

>45

Skikttjocklek i mm

5-50

Åtgång kg/m2/mm

1,8

Vattenmängd liter/20 kg

2,9–3,5

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,50

Vattentät

Instruktioner

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Bemix Korrohäft appliceras på underlaget för att säkerställa bra vidhäftning. En säck R50 om 20 kg blandas i 2,9-3,5 liter rent kranvatten minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens. Temperaturen i underlag och omgivning ska vara 5 °C till 25 °C. Bruket appliceras lämpligast med stålspackel eller slev, i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. För att minska risken för krympsprickor skall produkten vattenhärdas första veckan efter applicering. Det halvhårda bruket går att skära och forma.