Lagningsbruk – R50

Information

Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat tixotropt lagningsbruk för lagningar på betong. Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av exempelvis balkonger, pelare, och andra betongkonstruktioner.

Se gärna vår film om R50 som nu finns i plastsäck.

Produktdata

Artikelnummer

1100440

Vikt

20 kg á 48 säckar/pall

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Bearbetningsbar minuter

60 min

Tryckhållfasthet, MPa

>45

Skikttjocklek i mm

5-50

Åtgång kg/m2/mm

1,8

Vattenmängd liter/20 kg

2,9–3,5

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,50

Vattentät

Instruktioner

Förarbete:

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Underlag med en
uppruggad och rå yta med tätt förekommande ojämnheter ger bättre vidhäftning. Rengör underlaget noga och förvattna om möjligt ett dygn före gjutning. Avlägsna fritt vatten strax före gjutning.

Blandning:

R50 blandas i minst 5 minuter till en klumpfri massa. Blandningen sker med borrmaskin och visp. Variera vattenhalten efter
önskad konsistens. Dock ej mer vatten än vad som är angivet i tekniska data. Betongmassan ska ha en temperatur på ca 20 °C.
Kompensera kallt torrbruk med varmt vatten och vice versa.

Användningsråd:

Bruket appliceras lämligast med stålspackel eller slev i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå
önskad ytstruktur.

Efterbehandling:

Halvhärdat material kan justeras med skärslev. Fria och oskyddade ytor skyddas omedelbart efter gjutning så att krymp- och
uttorkningssprickor inte uppstår. Efter gjutning kan ytan fukthärdas med en tunn, lätt vattendimma men som mekaniskt inte får skada bruket. Vid lufttemperaturer över 5°C får härdning ske med kvarsittande form, täckning eller tillförsel av vatten och kan pågå hela första veckan. Så snart ytan hårdnat kan den vattnas och täckas in.