bruk_kategoritopp

Bemix R50

Information

Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat tixotropt lagningsbruk för lagningar på betong där krav på en högvärdig och beständig lagning föreligger. Kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras. För reparation av balkonger, broar, kajer och andra betongkonstruktioner utsatta för kemisk och mekanisk belastning. God beständighet mot påverkan av salt och frost. Avsedd för skikttjocklekar 5–50 mm.

Produktdata

Artikelnummer

1100270

Vikt

25 kg

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Bearbetningsbar minuter

120

Tryckhållfasthet

45

Skikttjocklek i mm

5-50

Åtgång kg/m2/mm

1,8

Vattenmängd liter/25 kg

3,6–4,4

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

0,55

Vattentät

Instruktioner

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, skadad betong, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Bemix Korrohäft appliceras på underlaget för att säkerställa bra vidhäftning. En säck R50 om 25 kg blandas i 3,6–4,4 liter dricksvatten i minst fem minuter till en klumpfri massa. Blandning sker med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens. Temperaturen i underlag och omgivning ska vara 5 °C till 25 °C. Bruket appliceras lämpligast med stålspackel eller slev, i skikt upp till 50 mm. Därefter kan ytan filtas eller glättas för att uppnå önskad ytstruktur. För att minska risken för krympsprickor skall produkten vattenhärdas första veckan efter applicering. Det halvhårda bruket går att skära och forma.

Relaterade produkter