Primer

Information

Högvärdig primer för cementbaserade produkter. Produkten har låg ytspänning och filmbildar underlaget på ett bra sätt. Vidhäftningen är mycket god även när det kommer till underlag som exponeras för vatten och hög alkalinitet.

Produktdata

Artikelnummer

1100395

Instruktioner

Underlag:
Underlaget ska vara rent, torrt, befriat från löst sittande material likt cementhud, damm, fett och olja samt andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom slipning med grovt sandpapper eller blästring och dammsugning.

Applicering:
I utspädd form rekommenderas i första hand applicering med primerspruta, alternativt kanna med stril och därefter borstning med mjuk borste. Undvik pölbildningar i fördjupningar i golvet.

Torktid:
Produkten ska torka till dess att en film har bildats innan den färska betongmassan appliceras. Detta kan ske inom en timme om underlaget är sugande. Det är möjligt att avvakta upp till två dygn innan bruk påförs. Om längre tid skulle förflyta mellan primning och pågjutning görs lämpligen en förnyad primning.

Rengöring:
Verktyg rengörs i vatten.