SP40

Information

Bemix SP40 är ett torrbruk som är speciellt anpassat för torrsprutning. Bruket är baserad på ett lågalkaliskt och sulfatresistent cement och välgraderad ballast. God frostbeständighet. För reparationer med krav på minimal krympning och sprickbildning. Inklädning av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar, kajer och andra betongkonstruktioner.

Produktdata

Artikelnummer

1100800

Vikt

25 kg

Produktkategori

Sprutbetong

Funktion

Sprutbetong

Bearbetningsbar minuter

Tryckhållfasthet i MPa (uppsprutat)

65 

Skikttjocklek i mm

oarmerat 20–70

Åtgång kg/m2/cm

25–30 inkl. återstuds

Vattenmängd liter/1000 kg

100

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

Vattentät

 

Instruktioner

Förbehandling:
Skadad betong eller berg avlägsnas mekaniskt. Olja och andra föroreningar avlägsnas med rengöringsmedel. Slutrengöring görs med rikliga mängder vatten. Huggna råa ytor ger bäst vidhäftning. Ytan skall torka så den är svagt absorberande vid sprutning.

Blandning och applicering:
Avsedd för torrsprutningsmetoden. Blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana, kunskap och erfarenhet av sprutbetong krävs. Använd alltid rent vatten. Under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas.