Fuging

Fuging med naturstein

Bemix High Tech 310 er en tiksotrop mørtel som egner seg for fuging og reparasjon av konstruksjoner med konstruksjonssement og skjøtes mellom blokker av naturstein. Den injiseres og skjøtes enklest med pumpe, noe som gjør at arbeidet går mye raskere. Den fungerer selvfølgelig også uten pumpe.

Fogning av natursten

Fuging ved prefabrikkert betongmontering

Bemix F4 pumpes til en tiksotropisk konsistens med pumpe og skjøtes mellom betongelementer uten forskaling. Denne arbeidsmetoden er betydelig raskere enn konvensjonelle metoder med støping eller fylling før fylling. Ved fuging i frysetemperaturer benyttes Bemix F4 FF som inneholder et kjøletilsetningsstoff.

Fogning av betongelement

Trenger hjelp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Trenger hjelp? Velkommen til å kontakte oss!