Snigeldynamit

Ekspansiv sement for stillegående og effektiv frakturering

Noen ganger kan ikke konvensjonelle sprengningsteknikker brukes til å fjerne steinrøyser, berggrunn eller betongfundamenter, på grunn av deres plassering. Med SNIGELDYNAMIT® kan du sprekke stein, stein og betong – lydløst, enkelt og skånsomt uten å skade omgivelsene. Produktet kan brukes både utendørs og innendørs, over bakken og under vann, så lenge det er plusstemperaturer.

Ekspansiv sement for stillegående og effektiv frakturering

Å sprekke stein, stein og betong med SNIGELDYNAMIT® er enkelt. Den er vibrasjonsfri og produserer ingen splintringseffekt eller gassutvikling. Det kreves ingen tillatelser for å kjøpe eller bruke produktet, og det er heller ingen dyre før- eller etterkontroller i området rundt
bygninger. Sprekkingen gjøres ganske enkelt når og hvor du vil. Alt dette til sammen gir et trygt og godt resultat og en god totaløkonomi.

Hvordan virker SNIGELDYNAMIT®?

SNIGELDYNAMIT® er et kalkbasert produkt som blandes med vann og utvider seg sakte ettersom blandingen stivner. Utvidelsen skaper et trykk som overstiger 80 MPa (8000 tonn/m²). Dette betyr at granitt, hvis sprekkstyrke er mellom 6–16 MPa, lett kan sprekke. Det samme gjelder uarmert betong (3–5 MPa).

Ekspansjonen fortsetter selv etter at det har oppstått sprekker i objektet. På denne måten øker sprekkvidden ytterligere, noe som letter fjerning av det sprukne materialet.

Les mer om SNIGELDYNAMIT®.


Fyll hullet med SNIGELDYNAMIT®

Spräckning med snigeldynamit
Spekkning med SNIGELDYNAMIT®

Trenger hjelp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Trenger hjelp? Velkommen til å kontakte oss!