Bemix SNIGELDYNAMIT® 4 kg

Information

SNIGELDYNAMIT® används inomhus/utomhus och under vatten för ljudlös, dammfri och vibrationsfri spräckning av sten, berg och betong. Med SNIGELDYNAMIT® undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå vid konventionell sprängning.

Produktdata

Artikelnummer

1134135

1134145

Vikt

4 kg

10 kg

Produktgrupp

Spräckmedel

Spräckmedel

Funktion

 –

Spräckkraft

80 MPa 80 MPa

Bearbetningsbar i minuter

10 10

Spräcktid

Normalt < 24 h

Normalt < 24 h

Borrdiameter mm

30-40

30-40

Borrdjup mm

> 300 mm

> 300 mm

Instruktioner

Borrning av hål:

Eftersom SNIGELDYNAMIT® expanderar vinkelrätt mot borrhålet, bör man borra så parallellt med den fria ytan som möjligt. Det ger största möjliga spräckning.

Blandning:

Blandas med 2,0–2,2 dl vatten/kg SNIGELDYNAMIT®. Använd en snabbgående blandare och vispa 2–4 minuter till en jämn massa. Använd kallt vatten om temperaturen på objektet som ska spräckas överstiger 20 °C. Vid temperatur under 10 °C på objektet som ska spräckas, används 20 °C varmt vatten. Blanda alltid pulvret i vattnet. Om stenen eller berget har för hög temperatur vid påfyllningstillfället kan det inträffa att blandningen sprutar upp ur borrhålen. Risken ökar även vid större borrhålsdiameter. Vistas därför aldrig ovanför fyllda borrhål. Överbliven massa bör förstöras genom tillsats av femdubbla mängden vatten jämfört med mängden pulver. Får ej förvaras i kärl av glas, porslin eller tillsammans med brännbart material. Avfall/rester deponeras enligt myndigheters föreskrifter som byggnadsavfall. På grund av brandrisk får SNIGELDYNAMIT® under inga omständigheter hällas i sopkärl eller liknande som innehåller brännbart material, då brännbart material kan antändas.

Påfyllnad av borrhålen:

När SNIGELDYNAMIT® är färdig ska borrhålen genast fyllas helt, eftersom blandningens hanteringstid är kort.

Håll temperaturen rätt medan du väntar:

För att undvika en så kallad utblåsning måste man vara noggrann med temperaturen. En utblåsning innebär att blandningen sprutar upp ur borrhålet. Det kan inträffa när berget eller stenen har för hög temperatur vid påfyllnadstillfället, eller om själva blandningen har för hög temperatur. Risken för utblåsning ökar även när borrhålsdiametern överstiger 40 mm, eller vid diamantborrade hål i betong. För att minimera risken för utblåsning bör man täcka över borrhålen med våta säckar eller dylikt och hålla dessa våta under 24 timmar.

Expansion och spräckning:

Efter ungefär ett dygn brukar spräckningen vara färdig. Objektets uppbyggnad och temperatur avgör dock hur lång tid det tar. I berg kan det till exempel dröja flera dygn innan full spräckning har skett.