Conrep SR

Information

Conrep SR er en pumpbar, høyytelses, tiksotropisk, krympekompensert og fiberforsterket reparasjonsmørtel basert på konstruksjonssement. Mørtelen er beregnet for betongreparasjoner med høye krav som reparasjonsklasse R4. Den kan med fordel brukes til reparasjon av både vertikale og horisontale betongoverflater, uten forskaling og i lagtykkelser på 5-50 mm. Kan også brukes ved skjøting av betongelementer og naturstein der det kreves tett fuge.

Pakket i ny smart plastsekk. Holdbarheten forlenges med opptil 24 måneder sammenlignet med tidligere 12. Les mer om de nye plastsekkerne her.

Product data

Artikkelnummer

1100730

Vekt

20 kg á 48 sekker/pall

Produktkategori

Reparasjonsmørtel

Funksjon

Reparasjon

Forbruk

2 kg/m2/mm

Lagtykkelse

5-50 mm

Kloridinnhold

<0,02 % ifølge SS-EN 1015-17

Vannmengde per 20kg

3 liter

Karbonasjonsmotstand

<2mm

Bindemiddel

Cement CEMI 42,5 N SR3 MH/LA EN 197-1

Ballast

Dmax = 1mm Natursand

Fiberforsterket

Ja

Vedheftsstyrke

3 MPa

Trykkfasthet, 28 dygn

45 MPa

Eksponeringsklasser

XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 ifølge SS13703:2015

Reparasjonsklasse

R4 ifølge EN 1504-3

Frostbestandighet i fuktige omgivelser med avisningssalt

2,5 MPa SS EN 13687-1:2002

Vanntett

 Ja

Kapillær absorpsjon

< 0,3 kg/m2*h0.5)

Vannsementnummer (vct)

0,39

Oppbevaring

24 månader

Emballasje

20 kg

Instructions

Underlaget skal være rent og fritt for støv, fett og andre forurensninger som kan svekke vedheft. Conrep SR blandes i minst 5 minutter til en klumpfri masse. Blandingen skjer med drill og visp. Varier vanninnholdet etter ønsket konsistens. Dog ikke mer vann enn det som er angitt i de tekniske dataene. Temperaturen på underlaget og omgivelsene skal være 5-25 grader C. Mørtelen påføres fortrinnsvis med stålsparkel eller sparkel i lag opp til 50 mm. Overflaten kan deretter toves eller glattes for å oppnå ønsket overflatestruktur. For å redusere risikoen for overflatesprekker kan produktet vannherdes de første 3 dagene etter påføring. Ved fuging, sørg for at fugene alltid er helt fylt for å unngå tomrom og påfør enten for hånd med Bemix mørtelsprøyte eller ved hjelp av våre elektriske betongpumper.