Våre retningslinjer

Miljøpolicy

I sitt arbeid med å utvikle og selge betong, spesialmørtel inkludert tilbehør og maskinutstyr, skal Bemix arbeide for et langsiktig bærekraftig samfunn og menneskerett til et sunt og rikt liv i harmoni med naturen.

Den ansattes kunnskap, følelse og fornuft skal være ledestjerner i virksomhetens miljøarbeid.

Gjennom kontinuerlig forbedring skal Bemix arbeide for forebygging av forurensning, redusert bruk av begrensede ressurser, bevaring av biologisk mangfold og effektiv ressursbruk i virksomheten. Samarbeid med leverandører og kunder er en viktig del av dette arbeidet.

Så langt det er teknisk og økonomisk mulig, vil Bemix unngå materialer og metoder med miljørisiko til fordel for sikrere alternativer.

Bemix vil i det minste oppfylle de bindende kravene som påvirker vår virksomhet.

August 2020
Karin Pettersson
Administrerende direktør, Finja Bemix AB


KVALITETSPOLICY

Vi streber etter å tilby bærekraftige produkter ved enhver anledning.

Vårt kvalitetssystem har som mål å markedsføre og levere produkter, som samlet sett har evnen til å tilfredsstille kundens uttrykte og underforståtte behov. Riktig kvalitetsnivå er et resultat av engasjement og arbeid på alle nivåer i bedriften.

For å leve opp til vår kvalitetspolicy arbeider vi ut fra følgende retningslinjer:

  • Vi setter kunden i fokus og ønsker å være kundens førstevalg
  • Vi tilbyr våre kunder høy kvalitet gjennom hele prosessen
  • Vi tar fullt ansvar for vår leveranse
  • Vi har en åpen og tydelig dialog med kunden gjennom personlig service
  • Lærer oss kontinuerlig i vårt yrke og reviderer og korrigerer virksomheten for å stadig forbedre vårt kvalitetsarbeid

Augusti 2020
Karin Pettersson
Administrerende direktør, Finja Bemix AB


ARBEIDSPOLICY

Bemix ønsker å være en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Vi jobber systematisk for et godt og trygt arbeidsmiljø og for likebehandling, likeverd og mangfold.

For Bemix er omsorg for mennesker en sentral del av å jobbe bærekraftig. Det dekker alt fra eksterne forhold som lokalsamfunnsprosjekter for å styrke ungdom, til et internt perspektiv med trivsel og utvikling for egne ansatte i fokus.

For oss er en trygg og sunn arbeidsplass vår viktigste prioritet. Vi ønsker å skape en kultur der vi bryr oss om hverandre og har det bra på arbeidsplassen vår.

August 2020
Karin Pettersson
Administrerende direktør, Finja Bemix AB