Nu introducerar Bemix sin första produkt i plastsäck. Lagningsbruket R50 som fram tills nu funnits i blandsäck, som består av papper och plast i olika lager, lanseras nu i 20 kg plastsäck. Förpackningsstorleken har minskat från 25 till 20 kilo för bättre ergonomi. Med den nya förpackningen får vi en fuktsäker och hållbar säck med lägre miljöpåverkan.

Plastsäcken är slitstark, vilket underlättar hantering och transport. Den tål väta, vilket är en fördel både på byggarbetsplatsen, på våra fabriker och under transport, då säckarna inte behöver täckas. Även produktens hållbarhet fördubblas och blir 24 månader i jämförelse med tidigare 12. Dessa egenskaper gör att mängden produkt som behöver kasseras minskar.

Våra plastsäckar består av 100 procent återvinningsbar polyeten. Det sammanlagda koldioxidutsläppet för en plastsäck är ungefär hälften, jämfört med en traditionell blandsäck. Plastsäcken är tätare än den traditionella blandsäcken och dammar därför mindre, vilket innebär att arbetsmiljön förbättras. Den glatta ytan på plastsäcken gör att de förblir rena under längre tid.

Bemix R50 är ett högpresterande, fiberförstärkt och krympkompenserat tixotropt lagningsbruk för lagningar på betong som kräver en högvärdig och beständig lagning. Bemix R50 används med fördel vid reparation av balkonger, broar, kajer och andra betongkonstruktioner utsatta för kemisk och mekanisk belastning. Produkten kan användas på vertikala ytor utan att formning behöver göras.