Bærekraftig IT

I Finja-konsernets overordnede bærekraftsarbeid prøver vi kontinuerlig å finne nye måter å redusere bruken av begrensede ressurser på. En del har vært å innføre sirkulær livssyklusstyring av IT-utstyret vårt. I Sverige har 93 % av befolkningen en smarttelefon, noe som betyr at 9,5 millioner mobiltelefoner sirkulerer i samfunnet. Hver reproduserte mobiltelefon gir redusert bruk av tungmetaller og besparelser på 27 kg karbondioksidutslipp og 86 kg avfall.

Vårt utgåtte IT-utstyr, som mobiltelefoner og datamaskiner, er en del av en syklus der levetiden forlenges ved reproduksjon eller rekondisjonering.

Det betyr at produkter som ikke kan gjenbrukes resirkuleres og de grunnleggende elementene som utstyret inneholder blir tatt vare på. Disse elementene kan deretter inkluderes i den nye produksjonen av elektronikk. Vi kan dermed måle og presentere hvor mye karbondioksid og avfall vi har spart miljøet ved å jobbe med bærekraftig IT.

Finja-gruppen sparte 6 675 kg avfall og 7 550 kg CO2 i 2022 ved å kjøpe reparert og gjenbruk av utgått IT-utstyr.

Mer informasjon

Reproduksjon og rekondisjonering av IT-utstyr er ett av mange områder i vårt bærekraftsarbeid.
Les vår bærekraftsrapport.