Bærekraft

Bemix jobber langsiktig med miljø- og kvalitetsspørsmål, dels for å kontinuerlig redusere miljøbelastningen, dels for å produsere produkter med høy kvalitet.

Vi har et naturlig engasjement i bærekraftspørsmål og investering i miljø og fremtid er en selvfølge for oss. Bemix jobber kontinuerlig med forurensningsforebygging, redusert bruk av begrensede ressurser, bevaring av biologisk mangfold og effektiv ressursbruk i virksomheten. Samarbeid med leverandører og kunder er en viktig del av dette arbeidet.

Bemix miljømål

  • Vi skal optimalisere vår miljøpåvirkning under transport gjennom samarbeid med transportører med miljøfokus, god planlegging av våre lagerflyttinger og interne transporter og digitalisering.
  • Med støtte fra ekstra interne ressurser vil vi øke fokuset på energieffektivitet.

Sertifikat

Nedenfor finner du aktuelle sertifikater for Bemix.
Iso 14001