Finja Laga Vägg

Information

Dammreducerat självtorkande väggspackel för uppfyllnad, avjämning och slätspackling av vägg och tak inomhus. Upp till 100 mm i ett skikt.

Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används på vägg och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. För inomhusbruk.

Produktdata

Artikelnummer

1100280

Vikt

15 kg

Produktkategori

Lagningsbruk

Funktion

Bearbetningsbar minuter

Tryckhållfasthet

Skikttjocklek i mm

3-100

Åtgång kg/m2/mm

1,3

Vattenåtgång= liter/kg torrbruk

0,2-0,26

1 kg torrbruk = färdig betong i liter

Vattentät

 

Instruktioner

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett, formolja eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Starkt sugande underlag, t.ex. uttorkad lättbetong tegel, betong, behandlas med Finja Primer före spackling. Icke sugande underlag, t.ex. täta färger, gipsskivor och metall förbehandlas med Finja Gipsprimer. Temperaturen i underlag och lokal ska vara 10 °C till 25 °C. Nygjuten betong bör inte överspacklas inom en månad efter gjutning. Ytor gjutna mot slät form behöver ruggas upp innan spackling.

Blandning:
En säck om 15 kg blandas i 3,0–3,9 liter dricksvatten till en klumpfri massa, därefter ytterligare två minuter. Blandning sker med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:
Applicering sker med stålspackel eller vid tjockare skikt med fördel med murslev. Skrapa på ett tunnare skikt och bygg sedan upp till önskad tjocklek.

Efterarbete:
När spacklet är halvhärdat är det lätt att skära och forma. Sickla av eventuellt överskottsmaterial så snart massan hårdnat något, det spar mycket slipjobb.

Beläggning:
Finja Tätskikt kan appliceras när ytan är torr. Normalt 1–3 timmar efter spackling. Vid fuktkänsliga ytskikt följ leverantörens anvisningar.