För att underlätta för användare av Bemix olika pumpar och maskiner har man låtit producera instruktionsfilmer. I senaste filmen får vi se hur blandarpumpen S 36 fungerar och de viktigaste momenten vid hantering av pumpen. Den innehåller steg som visar förberedelser, start och avstängning samt rengöring och säkerhetsrutiner.

Bemix blandarpump S 36 är en monoskruvpump, en blandare och pump i en maskin. Maskinen fungerar utmärkt att blanda Bemix bruk som Bemix High Tech 310, Bemix High Tech 310 FF, Bemix F4 och Bemix F4 FF som framförallt används för fogning mellan betongelement och granitblock.

Sedan tidigare finns också instruktionsfilm för den kompakta planblandaren Rojo 80 och pumpen S30 HD40.

Kontakta Bemix kundservice för information om uthyrning av maskinerna.

Se instruktionsfilmen S 36 

……………………………

Som en del av Finja utvecklar och levererar Bemix specialbruk till den svenska byggindustrin och har ett stort utbud av högteknologiska och specialanpassade expanderbruk. Användningsområdena är alltifrån avancerad undergjutning av maskiner, pelare och brolager till bultsättning i berg och fogning av prefabricerade betongelement.