Finja Bemix har granskats och erhållit förnyat certifikat för ISO 14001 godkänt av RISE Research Institutes of Sweden AB. Sen tidigare har företaget certifikat gällande utveckling, inköp och försäljning av specialbruk men med ISO 14001:2021 ingår resterande verksamhet vad gäller uthyrning och försäljning av Finja Bemix maskiner.

– Bemix arbetar långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor, dels för att kontinuerligt minska miljöpåverkan men också för att producera produkter med hög kvalitet. Vi har gedigna miljömål uppsatta och detta är en kvalitetsstämpel på att vi arbetar med miljöfrågorna på ett systematiskt sätt i hela vår verksamhet, säger Karin Pettersson VD Finja Bemix.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem. Certifikatet godkänns av en extern part, som regelbundet granskar att företaget arbetar med miljöfrågorna enligt de krav som ingår i standarden.

……………………………

Som en del av Finja utvecklar och levererar Bemix framförallt specialbruk till den svenska byggindustrin och har ett stort utbud av högteknologiska och specialanpassade expanderbruk. Produkterna vänder sig till proffs och användningsområdena är alltifrån avancerad undergjutning av maskiner, kranbanor, traverser, pelare och brolager till bultsättning i berg och fogning av prefabricerade betongelement.