Rebetdagen är en nätverksdag för aktörer i branschen inom reparation och underhåll av betongkonstruktioner. Den går av stapeln torsdagen den 19/10 på Royal Viking Hotel i Stockholm. Bemix är på plats och kommer att prata om sin nyaste lagningsprodukt, Conrep SR – ett högpresterande fiberförstärkt reparationsbruk. Bemix har ett stort sortiment av bruk att reparera betong på exempelvis bropelare och balkonger. Du kan se hela vårt sortiment av lagningsbruk och beställa här: https://www.bemix.se/produkt-kategori/bruk/lagningsbruk/

Temat för Rebetdagen i år är ”betongreparationer för klimatet” och programmet består av ett flertal föreläsare som med olika vinklar kommer att behandla ämnet.