Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Bemix ska i sitt arbete med att utveckla och sälja betong, specialbruk inklusive tillbehör och maskinutrustning verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och människans rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.

Medarbetarens kunskap, känsla och förnuft ska vara ledstjärnor i företagets miljöarbete.

Bemix ska genom ständig förbättring arbeta för förebyggande av föroreningar, minskad användning av ändliga resurser, bevarande av biologisk mångfald samt effektiv resursanvändning i verksamheten. Samarbete med leverantörer och kunder utgör en viktig del i detta arbete.

Bemix kommer så långt tekniskt och ekonomiskt möjligt att undvika material och metoder med miljömässiga risker till förmån för säkrare alternativ.

Bemix kommer att minst uppfylla de bindande krav som berör vår verksamhet.

Augusti 2020
Karin Pettersson
VD Finja Bemix AB