Transport

Lokalprodusert og optimalisert fellestransport

Hos Bemix ønsker vi å gjøre det enklere for våre kunder og samtidig beskytte miljøet. Vi jobber for å redusere transport ved å produsere nær kundene våre. Vi muliggjør økt fyllingsgrad under transport takket være kombinert lasting av både møller og maskiner og stiller miljøkrav til våre leverandører (som miljøklasse på biler, type drivstoff, sikkerhetsregler, utslippsstatistikk).

Gjennom implementering av en ny fraktavtale krever vi at alle kjøretøy skal være Euro VI-klassifisert. Vår egen bilpark legges gradvis om til primært plug-in hybrider og til elbiler der det er mulig.