Palle retursystem

Retursystem Byggpal er byggebransjens eget system for paller. Systemet har mange fordeler, men fremfor alt gir det billigere, enklere og mer miljøvennlig pallehåndtering i alle ledd.

Takket være retursystemet reduseres pallehåndteringen på arbeidsplassen, og siden både henting, reparasjon og gjenkjøp er inkludert, bidrar det til mer effektiv returhåndtering. Systemet er å betrakte som en syklus hvor pallen inkluderes i alle ledd og til slutt selges tilbake. I første omgang kjøper leverandøren hele eller halvparten av Byggpall fra systemets oppnevnte palleleverandør, hvorpå sistnevnte og mellommenn fakturerer sin kunde.

Til slutt selger sluttbrukeren pallen tilbake til en fast pris, uavhengig av kvalitet. Dette gjør systemet til et økonomisk fordelaktig alternativ samtidig som det bidrar til redusert byggeavfall.

Mer informasjon om Retursystem Byggepall

Besøk byggpall.se for mer informasjon.